Sømandsloven § 49

 1. § 49
  For skibsføreren finder følgende bestemmelser tilsvarende anvendelse:
  1. 1) § 1, stk. 3,
  2. 2) § 3, stk. 3 og 4,
  3. 3) §§ 3 a-3 e,
  4. 4) § 4, stk. 2,
  5. 5) § 6,
  6. 6) § 7, stk. 1, jf. § 39,
  7. 7) § 7, stk. 2, 3. pkt.,
  8. 8) § 8,
  9. 9) §§ 8 a-8 e,
  10. 10) § 10, stk. 3,
  11. 11) § 10 a, stk. 1 og 2,
  12. 12) § 14, stk. 1, jf. stk. 3,
  13. 13) § 15,
  14. 14) § 18 a, stk. 1, og § 18 b,
  15. 15) § 18 c,
  16. 16) § 18 d,
  17. 17) § 18 e,
  18. 18) § 19 a, stk. 2,
  19. 19) §§ 21, 22 og 24-26,
  20. 20) §§ 27-30, jf. §§ 35, 40 og 41,
  21. 21) § 31,
  22. 22) §§ 32 og 34,
  23. 23) § 33, jf. §§ 35 og 41,
  24. 24) § 55, stk. 1 og 2,
  25. 25) § 57,
  26. 26) § 61,
  27. 27) § 64,
  28. 28) § 73 a og
  29. 29) § 73 c.