Sømandsloven § 4

 1. § 4
  Ingen under 16 år må anvendes til arbejde om bord.
 2. Stk. 2.
  Ingen må tiltræde eller gøre tjeneste om bord, før vedkommende med tilfredsstillende resultat har gennemgået den for sådan tjeneste foreskrevne lægeundersøgelse. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til lægeundersøgelsen. Ligeledes afholder arbejdsgiveren udgiften til lægeundersøgelse af elever, der har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi, mens staten afholder udgifterne til lægeundersøgelse af andre elever på de godkendte maritime uddannelser, hvor det er et optagelseskrav, at eleven har en godkendt lægeundersøgelse.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren fastsætter regler om lægeundersøgelser, herunder om betalingen for undersøgelsen.
 4. Stk. 4.
  Til værn for søfarende under 20 år kan erhvervsministeren fravige bestemmelserne i §§ 5, 6, 7, 11, 19, 20, 27, 57 og 58.