Sømandsloven § 15

  1. § 15
    En søfarende, der efter aftalen eller efter bestemmelse i dette kapitel har ret til at fratræde, skal forblive i tjenesten for at yde bistand ved arbejde, som nødvendigt må udføres, når skibet kommer i havn, dog ikke ud over 48 timer efter ankomsten. Dette gælder dog ikke ved tjenestefrihed efter § 18 e, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Skal søforklaring afgives, skal han mod hyre og underhold blive på stedet, til forklaringen er afgivet.