Sømandsloven § 22

  1. § 22
    Ved beregning af hyre for en del af en måned regnes den pr. dag til 1/30 af den månedlige hyre.
  2. Stk. 2.
    Er hyren aftalt til et bestemt beløb for rejsen, lægges den i tjenesteaftalen optagne angivelse af rejsens antagelige varighed til grund i tilfælde, hvor hyre skal beregnes efter tid.
  3. Stk. 3.
    Selv om rejsen kommer til at vare kortere tid end forudsat ved forhyringen, har den søfarende krav på hele den aftalte hyre. Kommer rejsen til at vare længere end forudsat, har han krav på et forholdsmæssigt tillæg, hvis ikke andet er aftalt.