Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. § 19 a

  1. § 19 a
    Søfarende, der holdes som gidsler i forbindelse med sørøveri, kan ikke opsiges. Ansættelsesforholdet ophører ikke, selv om skibet går tabt i forbindelse med sørøveri eller rederen ikke længere kan disponere over det.
  2. Stk. 2.
    Gidslerne har ved frigivelsen ret til fri rejse med underhold til egen bopæl for rederens regning.