Sømandsloven § 55

 1. § 55
  Skibsføreren skal sørge for, at mandskabet får god og tilstrækkelig kost. Kosten om bord skal være gratis for den søfarende under udmønstringsperioden. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om 1. og 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Hvis skibsføreren anser det for nødvendigt at formindske kosten under rejsen, har mandskabet krav på erstatning.
 3. Stk. 3.
  Skibsføreren må ikke for egen regning påtage sig mandskabets forplejning.
 4. Stk. 4.
  Skibsføreren skal føre tilsyn med sundhedsforholdene og renligheden om bord. Erhvervsministeren kan fastsætte regler herom.