Vilkår for brug - Danske Love

Introduktion

Læs venligst disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) omhyggeligt, inden du gør brug af Danske Loves hjemmeside (“Hjemmesiden”). Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du disse vilkår. Såfremt du ikke er enig i vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte dig af Hjemmesiden.

Vilkårene er gældende for alle Danske Loves Hjemmesider, der hører under topdomænet DanskeLove.dk.

Vilkårene vedrører dine rettigheder som bruger af Hjemmesiden, samt vigtige bestemmelser om ansvarsbegrænsninger, lovvalg og værneting.

Ejendomsret

Danske Love ejes og drives Christian Schmidt, Østerbrogade 35, 1. tv., 2100 København Ø, CVR 21095575, tlf. 28 21 16 18, e-mail: danskelove (snabel-a) chsc.dk.

Brugsrettigheder og immaterielle rettigheder

Danske Love er et gratis opslagsværk, som kan kan benyttes af alle uden begrænsninger. Indhold på hjemmesiden herunder tekniske indretninger, vil i nogle tilfælde være ophavsretligt beskyttet materiale og må kun benyttes i overensstemmelse med de rettigheder som lovgivningen tillader. Enhver anden benyttelse kræver forudgående tilladelse fra Danske Love.

Links og samarbejdspartnere

Danske Love vil i nogle tilfælde linke til tredjemands hjemmesider. Danske Love har ikke kontrol over de linkede hjemmesider og vil ikke være ansvarlige for disse.

Aftaler vedrørende behandling af data med samarbejdspartnere, vil bero altid på en databehandleraftale i de tilfælde hvor dette kræves, med henblik på at behandle alle brugeres personoplysninger sikkert og fortroligt.

Danske Love samarbejder med Legal Desk ApS, CVR 37890235 (“Legal Desk”), med henblik på at kunne levere en sikker adgang til juridisk rådgivning til de besøgende, der måtte ønske dette. Adgangen til Legal Desk foregår gennem en særskilt krypteret forbindelse, der hverken vedligeholdes eller kontrolleres af Danske Love. Al kommunikation, transmission og anden interaktion der foregår gennem links, iframes mv., vil således ikke være omfattet af disse vilkår, men derimod af Legal Desk. Links og artikler fra Legal Desk vil således heller ikke være omfattet af disse vilkår, men derimod vilkårene som de er beskrevet af Legal Desk på dennes hjemmeside, www.legaldesk.dk.

Ansvarsfraskrivelser og forbehold

Danske Love er et gratis opslagsværk og indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Danske Love tilstræber, at indholdet er ajour, men kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Danske Love er ikke et advokatfirma eller en juridisk rådgiver, og indholdet på Hjemmesiden er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Danske Love tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden ikke indeholder virus, malware eller andre typer af skadelig software. Danske Love garanterer imidlertid ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, samt programmer, der er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer eller andet, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Danske Love fraskriver sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for fejl og mangler, som måtte forekomme i indholdet på Hjemmesiden enten i form af fejlreferencer, interne links, stavefejl, manglende opdateringer af love mv.

Danske Love er på intet tidspunkt ansvarlig for systemnedbrud, driftsforstyrrelser, nedetid eller lignende tekniske.

Danske Love forbeholder sig retten til løbende at lave ændringer og rettelser, samt tilføje eller fjerne funktionaliteter på Hjemmesiden.

Personoplysninger

Se hvilke oplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem og hvordan vi behandler dem i Danske Loves cookie- og privatlivspolitik.

Lovvalg og værneting

Brugen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af danske domstole og i den retskreds, hvor Danske Love har hjemting.

Kontakt

Christian Schmidt
Østerbrogade 35, 1. tv
2100 København Ø
CVR 21095575
E-mail:

OBS: Danske Love er en gratis hjemmeside, hvor du kan læse den danske lovgivning. Vi tilbyder ikke råd og vejledning via e-mail eller telefon. Har du brug for hjælp, kan du i stedet kontakte fx din fagforening, Advokatvagten eller Forbrugerrådet Tænk.