Skatteindberetningsloven § 51

 1. § 51
  Indberetning efter §§ 12-16, § 17, stk. 1 og 2, og § 18 skal undlades vedrørende de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i selskabsskattelovens § 3, samt pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter § 17, stk. 3, § 19 og § 28 skal undlades vedrørende:
  1. 1) Dispositioner mellem de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i selskabsskattelovens § 3.
  2. 2) Dispositioner mellem pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
  3. 3) Dispositioner mellem dem, der er nævnt under nr. 1 og 2.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 gælder ikke i relation til indberetningspligten efter §§ 16 eller 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.