Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing
Lov om gevinstopsparing

Formål

 1. § 1
  Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.

Regler for gevinstkontoen

 1. § 2
  Pengeinstitutter kan oprette og modtage indskud på gevinstkonti, hvor kontohaveren i stedet for en del af renteafkastet eller hele afkastet af kontoen opnår mulighed for at vinde en pengepræmie. Pengepræmien betales af pengeinstituttet.
 1. § 3
  Indskud på gevinstkonti kan kun foretages af personer.
 1. § 4
  Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.
 1. § 5
  Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.
 2. Stk. 2.
  Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.
 4. Stk. 4.
  Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som:

F = (100 - selskabsskatteprocenten)/100.

 1. § 6
  Pengeinstitutter, der har oprettet en gevinstkontoordning, skal årligt for hver enkelt gevinstkontoordning offentliggøre en opgørelse over indskud på og gevinstudbetalinger fra ordningen.

Bortlodning

 1. § 7
  Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.
 1. § 8
  Gevinster indsættes på kontohaverens gevinstkonto eller udbetales kontant senest i måneden efter bortlodningsmåneden.
 2. Stk. 2.
  Er det ikke muligt at finde frem til vinderen af en gevinst, indgår præmiebeløbet senest 5 år efter lodtrækningen i en ny gevinstpulje.
 1. § 9
  Senest 14 dage efter bortlodningen skal pengeinstituttet fremlægge lister over, hvilke kontonumre der har vundet de enkelte gevinster.

Ikrafttrædelse m.v.

 1. § 10
  Loven træder i kraft den 1. juli 1990.
 1. § 11
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.