Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing § 7

  1. § 7
    Gevinsterne udtrækkes af notarius publicus.