Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing § 5

 1. § 5
  Pengeinstitutterne kan oprette gevinstkontoordninger enkeltvis eller i fællesskab.
 2. Stk. 2.
  Pengeinstitutterne fastsætter de nærmere vilkår for gevinstkontoordningerne, herunder fastsættelse af antal årlige bortlodninger, gevinststørrelser, gevinstpulje og eventuel tidsmæssig binding på gevinstkontoindskud, jf. dog stk. 3 og stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om sammensætningen af gevinstpuljer på gevinststørrelser.
 4. Stk. 4.
  Den årlige præmiepulje må ikke overstige pengeinstituttets højeste indlånsrente multipliceret med en faktor F. F er defineret som: