Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing § 1

  1. § 1
    Lovens formål er at give tilladelse til og fastsætte regler om gevinstopsparing (gevinstkonti) i pengeinstitutter, der er omfattet af lov om banker og sparekasser m.v.