Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing § 11

  1. § 11
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.