Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing § 4

  1. § 4
    Indskydere på gevinstkontoen får et antal lodder i forhold til indskyderens indestående på gevinstkontoen.