Friplejeboligloven § 84

 1. § 84
  Transport-, bygnings- og boligministeren skal godkende, at friplejeboliger ibrugtages til anden anvendelse.
 2. Stk. 2.
  For friplejeboliger etableret efter § 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter § 11 a, stk. 1, finder § 74 anvendelse.
 3. Stk. 3.
  For friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 3, finder § 77 anvendelse.
 4. Stk. 4.
  For friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 4, finder § 79 anvendelse.
 5. Stk. 5.
  For friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 5, finder § 81 anvendelse.
 6. Stk. 6.
  For friplejeboliger etableret efter § 11, stk. 2, nr. 6, finder § 82 anvendelse, hvis der er tale om friplejeboliger omdannet fra kollektive bofællesskaber, jf. kapitel 12 a i lov om boligbyggeri, som i perioden fra den 1. januar 1994 til og med den 31. december 1996 modtog tilsagn om offentlig støtte efter § 86 a, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 441 af 30. juni 1993, og som tilhørte en selvejende institution.
 7. Stk. 7.
  Hvis der er lån i ejendommen, kan kreditinstituttet for ejendomme omfattet af stk. 2-6 opsige lånet i forbindelse med transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse efter stk. 1.