Friplejeboligloven § 79

 1. § 79
  Ved afhændelse af friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 4, til anden anvendelse end nævnt i § 78, stk. 1, skal afhændelse ske til en pris, der svarer til ejendomsværdien ved den seneste vurdering, jf. dog § 87.
 2. Stk. 2.
  Hvis prisen efter stk. 1 overstiger indestående belåning, jf. § 68, stk. 1, 2. pkt., indbetaler friplejeboligleverandøren overskuddet til Landsbyggefonden efter fradrag af det beløb, som friplejeboligleverandøren har tilbagebetalt til kommunen eller andre indskydere ved omdannelsen. Et eventuelt underskud dækkes af fonden.
 3. Stk. 3.
  Tilsagn om ydelsesstøtte eller lignende støtte og de statslige garantiforpligtelser efter § 22, stk. 1 eller 2, og § 24 a bortfalder fra overtagelsesdagen.
 4. Stk. 4.
  Kreditinstituttet kan opsige lånet i forbindelse med bortfald af støttetilsagn efter stk. 3.
 5. Stk. 5.
  § 78, stk. 4 og 5, finder anvendelse.