Friplejeboligloven § 81

 1. § 81
  Ved afhændelse af friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 5, til anden anvendelse end almene ældreboliger skal afhændelse ske efter § 79, stk. 1 og 2. Hvis der oprindelig er ydet et indskud til finansieringen af anskaffelsessummen, har friplejeboligleverandøren også ret til at fradrage indskuddet.
 2. Stk. 2.
  Eventuelt tilsagn om løbende støtte og de statslige garantiforpligtelser efter § 23, stk. 1, 2 eller 3, og § 24 a bortfalder fra overtagelsesdagen.
 3. Stk. 3.
  Kreditinstituttet kan opsige lånet i forbindelse med bortfald af støttetilsagn efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  § 80, stk. 3, finder anvendelse.