Toldloven § 39 a

  1. § 39 a
    For varer, der ved udførsel fra EU's toldområde er belagt med eksportafgifter, finder bestemmelserne om told i § 29, stk. 2, §§ 30-33, § 34, stk. 1, og §§ 35-39 tilsvarende anvendelse.