Spildevandsafgiftsloven § 4

 1. § 4
  Spildevandsanlæg, der skal betale afgift efter § 2, stk. 1, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der er omfattet af § 2, stk. 2, og som betaler afgift på grundlag af det faktisk målte antal m³ udledt vand eller efter den faktisk målte koncentration af totalnitrogen, totalfosfor og BI5 (modificeret), skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Den, der betaler afgift efter en til told- og skatteforvaltningen anmeldt koncentration, jf. § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.
 4. Stk. 4.
  Til de registrerede spildevandsudledere udstedes et bevis for registreringen.