Sektorforskningsloven § 13

 1. § 13
  Loven træder i kraft den 1. januar 2005.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner.
 3. Stk. 3.
  §§ 3 og 4, § 5, stk. 1 og 2, § 6 og § 8, stk. 2 og 3, gælder ikke for Statens Serum Institut, og § 3, stk. 2, § 4 og § 5, stk. 2, gælder ikke for Forsvarets Forskningstjeneste.
 4. Stk. 4.
  De regler, der er udstedt i medfør af den hidtidige lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler udstedt i medfør af denne lov.
 5. Stk. 5.
  § 5, stk. 1, 2. pkt., finder først anvendelse, når en direktørstilling skal genopslås efter lovens ikrafttræden.