Sektorforskningsloven § 5

  1. § 5
    Sektorforskningsinstitutionens daglige ledelse og personaleledelse varetages af en direktør. Direktøren skal være forskningskyndig.
  2. Stk. 2.
    Vedkommende minister ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger den øvrige øverste ledelse efter indstilling fra direktionen. Hvis der er tale om tjenestemænd, afgiver den indstilling herom til vedkommende minister.
  3. Stk. 3.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabelige medarbejdere.