Sektorforskningsloven § 3

  1. § 3
    Institutionens forhold reguleres i en vedtægt. Vedtægten fastlægger bl.a. institutionens navn, formål, kerneområder og bestyrelsens sammensætning.
  2. Stk. 2.
    Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt og ændringer heri, som godkendes af vedkommende minister efter høring af Det Frie Forskningsråd, for så vidt angår institutionens forskningsområde.
  3. Stk. 3.
    Vedkommende minister kan, når særlige forhold taler herfor, bekendtgøre vedtægten.