Sektorforskningsloven § 8

  1. § 8
    Sektorforskningsinstitutionen deltager i uddannelsen af forskere inden for sine kerneområder.
  2. Stk. 2.
    Sektorforskningsinstitutionen er på de områder, hvor institutionen besidder en særlig viden, forpligtet til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der ikke er omfattet af stk. 1, på uddannelser, som er omfattet af universitetsloven.
  3. Stk. 3.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sektorforskningsinstitutioners deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter stk. 1 og 2.