Investeringsscreeningsloven § 31

 1. § 31
  Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov påtale en overtrædelse eller påbyde, at en overtrædelse skal bringes til ophør.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen kan endvidere give påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale omfattet af §§ 5 eller 7 eller §§ 10 eller 11 i følgende tilfælde:
  1. 1) Vilkår for en investering eller aftale fastsat efter § 17, stk. 1, bliver ikke overholdt, mens den pågældende investering eller aftale opretholdes.
  2. 2) En investering eller aftale bliver i strid med en tilbagekaldelse efter § 14 d, stk. 2 eller 3, ikke afviklet.
  3. 3) Der er i strid med §§ 5 eller 7 ikke ansøgt om tilladelse til investeringen eller aftalen.
  4. 4) Den udenlandske investor udleverer ikke de oplysninger, som styrelsen har forlangt efter § 29, til styrelsen.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk. 1 om at bringe en overtrædelse til ophør og et påbud efter stk. 2 om at afvikle en udenlandsk direkte investering eller særlig økonomisk aftale.