Investeringsscreeningsloven § 14 d

 1. § 14 d
  Har en virksomhed omfattet af § 2, stk. 2-4, eller en enhed omfattet af regler fastsat i medfør af § 2, stk. 5, fået tilladelse til en udenlandsk direkte investering eller en særlig økonomisk aftale efter § 14 a, stk. 1 og 2, og sker der efterfølgende ændringer af, hvem der har kontrol med eller betydelig indflydelse på virksomheden eller enheden, skal virksomheden eller enheden have en ny tilladelse.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen kan ændre eller tilbagekalde en afgørelse efter § 14 a, stk. 1 eller 2, i følgende tilfælde:
  1. 1) Afgørelsen er truffet på grundlag af urigtige eller vildledende oplysninger fra parterne i sagen.
  2. 2) Parterne i afgørelsen overholder ikke aftalte eller fastsatte vilkår.
  3. 3) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at ansøge om tilladelse ved forøgelse af andelen i virksomheden efter § 5, stk. 4.
  4. 4) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at indsende en årlig redegørelse, jf. § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2.
  5. 5) Parterne i afgørelsen overholder ikke pligten til at ansøge om godkendelse af underleverandører, der tilføjes, efter at tilladelsen er udstedt, jf. § 14 a, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  I tilfælde af at ændrede forhold medfører alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, kan erhvervsministeren tilbagekalde en tilladelse eller en godkendelse efter § 14 a, stk. 1 eller 2.