Lov om erhvervsdrivende fonde § 103

 1. § 103
  Erhvervsstyrelsen skal som registreringsmyndighed senest 4 uger efter underskrivelsen af den fælles fusionsredegørelse efter § 100 fra fonden og hvert af de deltagende datterselskaber have modtaget
  1. 1) anmeldelse af fusionen,
  2. 2) dokumentation for beslutningen om fusion, jf. § 99, stk. 2 og 4,
  3. 3) fælles fusionsredegørelse, jf. § 100,
  4. 4) eventuel mellembalance, jf. § 101,
  5. 5) vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 102, og
  6. 6) dateret vedtægt, hvis der som led i fusionen foretages vedtægtsændringer i fonden.
 2. Stk. 2.
  Anmeldelsen efter stk. 1 skal inkludere eventuelle konsekvensændringer i de registrerede oplysninger om fonden, for det tilfælde at fusionen tillades af fondsmyndigheden efter § 104.