Lov om erhvervsdrivende fonde § 104

  1. § 104
    Bestyrelsens beslutning om fusion kræver tilladelse fra fondsmyndigheden. Fondsmyndigheden giver tilladelse til fusionen, når
    1. 1) fusionen ikke strider mod fondens vedtægt,
    2. 2) fusionen må antages at være i fondens interesse og
    3. 3) betingelserne i § 99, stk. 2 og 3, § 100, stk. 1, § 101, § 102, stk. 3, og § 103, stk. 1, er opfyldt.