Lov om erhvervsdrivende fonde § 101

  1. § 101
    § 93 finder tilsvarende anvendelse på fonden.
  2. Stk. 2.
    Selskabslovens § 239 finder tilsvarende anvendelse på de deltagende datterselskaber.