Betalingsfristudskydelsesloven § 9

  1. § 9
    Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler efter anmodning indbetalte skatter og afgifter m.v. omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 samt særskilt indbetalt moms omfattet af § 8 vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Tilbagebetaling af beløb omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 kan kun ske, hvis indbetalingen er sket inden for de normale betalingsfrister, som følger af opkrævningslovens § 2, stk. 5 og 6, samt opkrævningslovens § 2, stk. 3 og 4, jf. momslovens § 57, stk. 2 og 3.
  3. Stk. 3.
    Anmodning om tilbagebetaling efter stk. 1 skal indgives, senest 2 uger før de frister, som følger af §§ 1, 2, 5 og 7 og § 8, stk. 1, er udløbet.