Betalingsfristudskydelsesloven § 2

  1. § 2
    Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den sidste hverdag (bankdag) i den første måned efter den måned, indkomsten vedrører.
  2. Stk. 2.
    Sidste rettidige indbetalingsdag for beløb omfattet af stk. 1 er forfaldsdagen.