Betalingsfristudskydelsesloven § 1

  1. § 1
    Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den 1. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, mens den sidste rettidige indbetalingsdag udskydes til den 10. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige indbetalingsdag.