VFV-loven § 15 a

 1. § 15 a
  Individuel kompetencevurdering har til formål at give ansøgeren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer (realkompetencer) i forhold til en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse. Anerkendelse af kompetence sker på baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af deltagerens individuelle kompetencer i forhold til adgangskrav til uddannelsen eller målbeskrivelserne i uddannelsesreglerne.
 2. Stk. 2.
  Anerkendelse af realkompetencer gives af den institution, der har gennemført kompetencevurderingen efter ansøgerens anmodning, jf. dog stk. 6 og § 15 b, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Anerkendelse gives i form af
  1. 1) bevis for adgang til en uddannelse eller til dele af en uddannelse, jf. § 15,
  2. 2) bevis for dele af en uddannelse, jf. § 20, eller
  3. 3) bevis for fuldført uddannelse, jf. § 21.
 4. Stk. 4.
  Individuel kompetencevurdering foretages efter anmodning fra ansøgeren. Når vurderingen skal give grundlag for ansøgning om adgang til en uddannelse, gennemføres kompetencevurderingen forud for optagelsen.
 5. Stk. 5.
  Ansøgeren fremlægger fornøden dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet.
 6. Stk. 6.
  Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til adgangskravene til eller målene for den uddannelse eller de uddannelsesdele, som kompetencerne ønskes vurderet i forhold til.