VFV-loven § 21

  1. § 21
    Uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet eller har fået vurderet og anerkendt realkompetencer svarende hertil, har ret til at få et uddannelsesbevis herfor. Beviset udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor afgangsprojektet eller realkompetencevurderingen er gennemført.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bevisernes udformning og udstedelse.