Vagtvirksomhedsloven § 21

  1. § 21
    Loven træder i kraft den 1. januar 1987. Bestemmelserne i stk. 2 og § 13, stk. 2, træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan fastsætte overgangsregler vedrørende vagtvirksomhed, der udøves inden lovens ikrafttræden.