Vagtvirksomhedsloven § 2

  1. § 2
    Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil.
  2. Stk. 2.
    Personalet i en vagtvirksomhed skal være godkendt efter reglerne i § 7.
  3. Stk. 3.
    Kontrolcentraler, hvorfra der til politiet videregives alarminformationer fra anlæg som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 4, skal være godkendt hertil, jf. § 9.