Værdipapirhandelsloven § 78

  1. § 78
    Klage efter § 77 kan indgives af
    1. 1) enhver, der har en rimelig interesse heri,
    2. 2) et kontoførende institut, såfremt det vil anfægte en værdipapircentrals afgørelse i henhold til §§ 67, 74 og 75, og
    3. 3) en værdipapircentral, såfremt den ønsker at anfægte et kontoførende instituts indrapportering til registrering.