Værdipapirhandelsloven § 75

  1. § 75
    En værdipapircentral kan udslette rettigheder, der åbenbart er ophørt.
  2. Stk. 2.
    Såfremt der på en konto i en værdipapircentral er registreret rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller rettigheder, som er over 20 år gamle, og som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al sandsynlighed ikke findes nogen berettiget, kan den pågældende værdipapircentral ved bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af tre måneder indkalde mulige indehavere af de pågældende rettigheder. Endvidere skal den eller de, der i registeret er angivet som berettiget, særskilt underrettes ved anbefalet brev. Melder der sig ingen inden fristens udløb, skal værdipapircentralen udslette rettigheden.
  3. Stk. 3.
    Finanstilsynet kan fastsætte regler til gennemførelse af stk. 2.