Ungdomsboligloven § 6

  1. § 6
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 2 og 4 nævnte forhold.
  2. Stk. 2.
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler for byggeriets udformning og boligernes størrelse. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at tilskuddet i ganske særlige tilfælde kan forhøjes.