Udstykningsloven § 22

  1. § 22
    Hvis anmodning som nævnt i § 21, stk. 1, ikke fremsættes, eller hvis den nødvendige registrering i matriklen ikke kan finde sted, jf. § 30, eller ikke kan opretholdes efter § 33, kan Geodatastyrelsen påbyde aftalen ophævet.