Udlændingeloven § 58 g

 1. § 58 g
  Udlændingemyndighederne indberetter en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som uønsket til SIS II, hvis
  1. 1) udlændingen er udvist af landet i medfør af §§ 22-24 og meddelt indrejseforbud for mindst 6 år,
  2. 2) udlændingen er udvist af landet i medfør af § 25,
  3. 3) udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 10, stk. 1 eller 2, nr. 1 eller 2,
  4. 4) udlændingens opholdstilladelse er inddraget i medfør af § 19, stk. 2, nr. 2 eller 3,
  5. 5) udlændingens opholdstilladelse eller opholdsret er bortfaldet i medfør af § 21 b, stk. 1,
  6. 6) udlændingen har fået frataget sin danske indfødsret i medfør af § 8 B, stk. 3, i lov om dansk indfødsret,
  7. 7) udlændingen har fået udstedt visum efter § 4 eller § 4 a og er udvist af landet i medfør af § 25 b efter at have fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,
  8. 8) udlændingen er udvist af landet efter §§ 25 a eller 25 b og meddelt indrejseforbud,
  9. 9) udlændingen er optaget på den liste, der er nævnt i § 29 c, stk. 1,
  10. 10) udlændingen er meddelt indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, eller
  11. 11) udlændingen er meddelt indrejseforbud efter § 32, stk. 1, nr. 6.
 2. Stk. 2.
  Udlændingemyndighederne kan indberette en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som uønsket til SIS II, hvis udlændingen er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union.