Udlændingeloven § 25

  1. § 25
    En udlænding kan udvises, hvis
    1. 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller
    2. 2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.