Udlændingeloven § 25 b

  1. § 25 b
    En udlænding kan udvises, hvis udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse.