Udlændingeloven § 25 b

  1. § 25 b
    En udlænding kan udvises, hvis udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse.
  2. Stk. 2.
    En udlænding, som ikke er statsborger i et af de lande, der er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og som er pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke udrejser i overensstemmelse med udrejsefristen, jf. § 33, stk. 2, skal udvises af landet, medmindre særlige grunde taler herimod.