Lov om Udbetaling Danmark § 5

  1. § 5
    Ved Udbetaling Danmarks behandling af sager på sine sagsområder efter § 1 og § 1 a, nr. 3 finder § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1-3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i elektronisk form.