Lov om Udbetaling Danmark § 11 a

 1. § 11 a
  Udbetaling Danmark og kommunen har efter forudgående samtykke fra borgeren, i det omfang det er nødvendigt for oplysningen af en ansøgningssag om kontante ydelser og økonomiske tilskud, adgang til et it-system, hvoraf det fremgår,
  1. 1) om der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren, og
  2. 2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark og kommunen har til brug for udveksling af nødvendige oplysninger efter §§ 6, 7 og 9-11 uden samtykke fra borgeren terminaladgang til et it-system med oplysninger om,
  1. 1) at der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren,
  2. 2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen,
  3. 3) sagsskridt i kontrolsagen, og
  4. 4) hvorvidt der er blevet henlagt en kontrolsag inden for de seneste 6 måneder.