Timeshareloven § 1

 1. § 1
  Loven gælder for forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter, formidling af brugsret til logi på timesharebasis og længerevarende ferieprodukter samt bytte af brugsret til logi på timesharebasis.
 2. Stk. 2.
  Lovens §§ 5 og 6 gælder endvidere for erhvervsmæssigt udbud af de i stk. 1 nævnte aftaler.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke for aftaler om køb af pakkerejser omfattet af lov om pakkerejser.
 4. Stk. 4.
  Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren.