Timeshareloven § 5

 1. § 5
  Inden der indgås en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give forbrugeren følgende oplysninger:
  1. 1) De oplysninger, der er angivet i bilag 1 til loven, når det drejer sig om en timeshareaftale.
  2. 2) De oplysninger, der er angivet i bilag 2 til loven, når det drejer sig om en aftale om et længerevarende ferieprodukt.
  3. 3) De oplysninger, der er angivet i bilag 3 til loven, når det drejer sig om en formidlingsaftale.
  4. 4) De oplysninger, der er angivet i bilag 4 til loven, når det drejer sig om en bytteaftale.
 2. Stk. 2.
  Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives vederlagsfrit på papir eller andet varigt medium ved brug af det relevante standardoplysningsskema i lovens bilag 1-4. De oplysninger, som fremgår af del 3 i lovens bilag 1-4, kan dog gives på anden måde end ved brug af det relevante standardoplysningsskemas del 3.