Teleloven § 22

 1. § 22
  Kortnumre, jf. § 21, stk. 2, nr. 1, kan afsættes til følgende formål:
  1. 1) Den offentlige alarmtjeneste.
  2. 2) En fælles telefonlinje til offentlige myndigheder.
  3. 3) Udbud af nummeroplysningstjenester, der indgår i forsyningspligten, jf. § 14, stk. 2, nr. 4, og udbud af særlige tjenester af en samfundsmæssig betydning.
  4. 4) Udbud af andre nummeroplysningstjenester end den i nr. 3 nævnte.
  5. 5) Sikring af slutbrugernes adgang til at anvende eller komme i forbindelse med
   1. a) en anden udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester end den udbyder, som slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos, med henblik på brug af en eller flere af denne udbyders elektroniske kommunikationstjenester eller
   2. b) andre elektroniske kommunikationstjenester hos samme udbyder, som slutbrugeren i øvrigt har sit kundeforhold hos.
  6. 6) Udbud af fælles kortnumre til brug for særlige forbrugermæssige eller samfundsrelaterede formål, der knytter sig til udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
 2. Stk. 2.
  Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke som en integreret del af takseringen for opkald til abonnentnumre foretage opkrævning hos den kaldende slutbruger af ikketrafikrelaterede betalinger på vegne af tredjemand, herunder på vegne af den kaldte slutbruger, i forbindelse med opkald til andre numre end de i stk. 1, nr. 2-4 og 6, og § 21, stk. 2, nr. 5, anførte.