Teleloven § 21

 1. § 21
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udarbejder, bekendtgør og administrerer en samlet dansk nummerplan, der indeholder en fordeling af de samlede nummerressourcer, omfattende numre, nummerserier, koder og adresser, som anvendes i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter nærmere regler for administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder bl.a. regler for:
  1. 1) Sammenhængen mellem den samlede danske nummerplan og fælles internationale nummer- og adresseplaner.
  2. 2) Intern nummerering og adressering i elektroniske kommunikationsnet.
  3. 3) Disponering, tildeling, ændring, inddragelse og tilbagekaldelse af numre, nummerserier, koder og adresser.
  4. 4) Anvendelse, ibrugtagning og øvrige vilkår for tildeling af numre, nummerserier, koder og adresser.
 2. Stk. 2.
  I nummerplanen, jf. stk. 1, afsættes bl.a. nummerressourcer til følgende formål:
  1. 1) Kortnumre.
  2. 2) Udbud af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med særlige takseringsforhold.
  3. 3) Reservering med henblik på senere anvendelse, herunder reservering med henblik på omlægning af nummerplanen.
  4. 4) Udbud af gratisnumre, hvor opkald sker uden opkalds- eller tidsbaseret taksering af slutbrugeren.
  5. 5) Udbud af numre, hvor udbyderen af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- eller indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren.
  6. 6) Udbud af numre, som kan bruges til andre elektroniske kommunikationstjenester end interpersonelle kommunikationstjenester uden for Danmark.
 3. Stk. 3.
  Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må ikke anvende opkalds- eller tidsbaseret taksering over for den kaldende slutbruger i forbindelse med slutbrugeres opkald til numre som nævnt i stk. 2, nr. 4.