Teleloven § 14

 1. § 14
  Forsyningspligten har til formål at sikre adgang til grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til overkommelige priser.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om adgang til følgende forsyningspligtydelser:
  1. 1) En talekommunikationstjeneste på et fast sted.
  2. 2) En tilstrækkelig bredbåndsinternetadgangstjeneste.
  3. 3) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap.
  4. 4) En udtømmende nummerfortegnelse, der indeholder samtlige numre i den samlede danske nummerplan, som er tildelt slutbrugere.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ved dokumenteret behov fastsætte regler om, at der fortsat skal være forsyningspligt på ydelser, der var underlagt forsyningspligt den 20. december 2018.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at forsyningspligten skal omfatte andre ydelser end dem, der er nævnt i stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at en eller flere alment tilgængelige forsyningspligtydelser eller dele af disse, som er fastsat i medfør af stk. 2-4,
  1. 1) ikke længere skal udbydes som led i forsyningspligten eller
  2. 2) ikke eller kun i begrænset omfang skal udbydes til nye kunder som led i forsyningspligten.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætter regler om
  1. 1) omfanget af forsyningspligtydelser, jf. stk. 2-4, herunder de faciliteter og funktioner, der skal stilles til rådighed,
  2. 2) omfanget af leveringspligten, jf. § 16, og om,
  3. 3) hvorvidt forsyningspligten skal gælde for forbrugere, mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og nonprofitorganisationer eller alle slutbrugere.