Straffeloven § 93

 1. § 93
  Forældelsesfristen er
  1. 1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.
  2. 2) 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.
  3. 3) 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.
  4. 4) 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid.
 2. Stk. 2.
  Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 5 år for
  1. 1) overtrædelse af denne lovs § 296, stk. 3, § 297, stk. 2, og § 302, stk. 2,
  2. 2) overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen, hvorved der opnås eller kan opnås uberettiget vinding.
 3. Stk. 3.
  Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 10 år for overtrædelse af denne lovs § 290 b.
 4. Stk. 4.
  Har nogen ved samme handling begået flere lovovertrædelser, for hvilke der efter stk. 1-3 gælder forskellige forældelsesfrister, skal den længste af disse frister anvendes med hensyn til samtlige overtrædelser.